โครงการ ดิ เอสตีมเชียงใหม่

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์อเมริกันโคโลเนียล

5 แบบ

แบบบ้าน

HOUSE TYPE

THE NEW EMINENCE

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 184 ตร.ม. / ขนาดที่ดิน 66.9 – 98.8 ตร.ว.

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ

หมายเหตุ : ภาพจำลอง ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น ไม่รวมการตกแต่งภายในบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THE NEW EXCELLENCE

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 220 ตร.ม. / ขนาดที่ดิน 75 – 100++ ตร.ว.

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ

หมายเหตุ : ภาพจำลอง ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น ไม่รวมการตกแต่งภายในบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THE EXCELLENCE EXTRA

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 245 ตร.ม. / ขนาดที่ดิน 79.4 ตร.ว.

4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ

หมายเหตุ : ภาพจำลอง ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น ไม่รวมการตกแต่งภายในบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THE ELITE

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 301 ตร.ม. / ขนาดที่ดิน ติดต่อสำนักงานขาย

5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ

หมายเหตุ : ภาพจำลอง ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น ไม่รวมการตกแต่งภายในบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THE COZY

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 124 ตร.ม. / ขนาดที่ดิน 80 ตร.ว.

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ

หมายเหตุ : ภาพจำลอง ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น ไม่รวมการตกแต่งภายในบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THE NEW ELITE

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 347 ตร.ม. / ขนาดที่ดิน 113 ตร.ว.

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 3 ที่จอดรถ

หมายเหตุ : ภาพจำลอง ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น ไม่รวมการตกแต่งภายในบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THE EMINENCE

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 184 ตร.ม. / ขนาดที่ดิน 64.8 ตร.ว.

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องนอน 2 ห้องนั่งเล่น 1 ที่จอดรถ

หมายเหตุ : ภาพจำลอง ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น ไม่รวมการตกแต่งภายในบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า