ทุกความสุข
เริ่มต้นได้ ที่ดิ เอสตีม

ให้บ้านหลังนี้ เป็นอีกจุดเริ่มต้นดี ๆ
ของชีวิตคุณและคนที่คุณรัก

ทุกความสุข
เริ่มต้นได้ ที่ดิ เอสตีม

ให้บ้านหลังนี้ เป็นอีกจุดเริ่มต้นดี ๆ
ของชีวิตคุณและคนที่คุณรัก

บ้านที่คิด
เพื่อทุกมุมของการใช้ชีวิต

Design

แตกต่าง กับงานออกแบบที่โดดเด่น ในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์

Happiness

สุข กับฟังก์ชันบ้านที่เข้าใจทุกการใช้ชีวิต

Quality

มั่นใจ ในคุณภาพวัสดุและการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน

Service

อุ่นใจ กับการบริการที่เอาใจใส่ตั้งแต่ก่อน และหลังการขาย

เราตั้งใจสร้างบ้านให้คนที่อยู่ ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

เพราะเรารู้ว่าบ้านไม่ใช่แค่อิฐกับปูน แต่คือหัวใจของเจ้าของบ้านจริงๆ

โครงการแนะนำ

ดูทั้งหมด

มากกว่าบ้าน
แต่คือการใช้ชีวิต

ดิ เอสตีม มุ่งเน้นทั้งเรื่องการออกแบบ คุณภาพ และ บริการ ด้วย concept การสร้าง “ชุมชน” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิต ให้ทุกความสุข เริ่มต้นได้ ที่ดิ เอสตีม

บ้าน ที่ออกแบบให้คนที่อยู่
ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

Living style

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด

Registration

ลงทะเบียน
รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิ